Begejskoj petlji sledi temeljna obnova

175
Foto: Dnevnik.rs

ZRENJANIN: Jedna od najvećih investicija koja Javnu ustanovu „Rezervati prirode“ očekuje u ovoj godini jeste delimična rekonstrukcija primarnog postrojenja za prečišćavanje na sistemu „Begejska petlja“.

Posle ispunjavanja svih formalno pravnih uslova, sada je konačno moguće investirati u to postrojenje, kojem je neophodna rekonstrukcija.

– Planiramo da uložimo značajna sredstva u rekonstrukciju postrojenja na „Begejskoj petlji“, s obzirom na to da od izgradnje ovog sistema, 80-tih godina prošlog veka, obimnijih rekonstrukcija nije bilo, osim onih havarijskih iz 2008. godine. Ove godine planiramo da, pre svega, sprovedemo remont centrifugalnih muljnih pumpi, što bi koštalo oko pola miliona dinara. To je najhitnija intervencija na postrojenju, s obzirom na njihov značaj za stabilno funkcionisanje reaktora nakon prečišćavanja. Važno je uraditi i zamenu zatvarača na taložniku 1, što košta 300.000 dinara, zbog kojeg imamo gubitke u vodi. Takođe i sprovesti sanaciju cevovoda na zgušnjivaču mulja, što je investicija od oko 100.000 dinara – kaže direktor „Rezervata prirode“ Dejan Jovanov.

Trenutno se na filterskim postrojenjima nalazi oko 100 kubika mulja, kog bi trebalo izvaditi i odložiti na deponiju, a nasuti novih 100 kubika peska i šljunka. Jovanov ističe da je planirano da se septembra ove godine nastavi sa remontom tablastih zatvarača, što bi koštalo oko tri miliona dinara.

– Ako bismo uspeli da sve ovo uradimo, to bi bio odličan rezultat u jednoj godini. Nameravamo da za razdvajanje tehnološke od ostalih kanalizacija, što je investicija od oko milion dinara, kao i za sanaciju kanala filter polja, novac obezbedimo iz pokrajinskih fondova – ističe Jovanov.

„Rezervati prirode” planiraju i da zamene postojeći ponton – nosač fontane na „Jezeru 3” kod Kulturnog centra Zrenjanina. Postojeći ponton već je dotrajao, a gejzir ima, ne samo estetsku funkciju, nego i obavlja delimiču aeraciju vode, pa bi, smatraju u „Rezervatima prirode”, valjalo razmisliti o postavljanju još jednog, eventualno dva nova pontona.

„Begejska petlja“ je, podsetimo, nastala tako što je, prilikom traženja rešenja za česta izlivanja reke Begej, koja je plavila područje samog centra grada, kao najbolja opcija izabrana ona da se skrati tok reke za tri kilometra, odnosno preseče meandar Begeja i pretvori u tri jezera.