Grad nastavlja podršku pronatalitetnoj politici

133

Odlukom Gradskog veća trudnice u Subotici dobiće jednokratnu pomoć od 15.000 dinara, dok će roditeljski dodatak za prvorođeno dete iznositi 10.000 dinara.

Iznosi pomoći su isti kao i prošle godine, jer je briga o pronatalitetnoj politici jedan od najvažnijih ciljeva.

Tokom prošle godine gradu je stiglo 1068 zahteva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć trudnicama na teritoriji grada Subotice. Pravo na roditeljski dodatak za prvo dete iz sredstava budžeta grada ostvarilo je 544 građana. Uslov za naknadu troškova za vantelesnu oplodnju ispunio je jedan par. Takođe, realizovano je 675 zahteva za regresiranje troškova boravka u predškolskoj ustanovi za treće i četvrto dete.

Sa pronatalitetnim merama ove godine nastavlja i Pokrajinska vlada. Materinski dodatak za nezaposlene majke za treće ili četvrto dete za 2020. godinu iznosiće 15.000 dinara mesečno.

Pravo na ovu pomoć u 2019. godini već je ostvarilo 657 nezaposlenih majki, a prema procenama, u 2020. godini to pravo ostvariće još oko 840 majki. Za ovu meru demografske politike u AP Vojvodini u ovoj godini planirana su sredstva u iznosu od 300 miliona dinara.

Izvor: Subotica.com