Pravilno merenje pritiska se uči na radionicama

104
Foto: pixabay.com

Od izuzetne je važnosti pravovremeno detektovati povišene vrednosti krvnog pritiska da bismo sačuvali zdravlje i s tim u vezi, poslednje tri godine Dom zdravlja „Novi Sad”, u saradnji s Gradskom upravom za zdravstvo, realizuje od maja do decembra projekat „Samokontrola krvnog pritiska” upravo iz tih razloga.

Po rečima načelnice Službe patronaže Doma zdravlja Novi Sad” Kristine Nedeljković, ideja se javila iz prakse jer je činjenice da građani u velikoj meri ne znaju pravilno da urade merenje.

– Naš zadatak je da ih kroz radionice naučimo kako da pravilno mere vrednosti krvnog pritiska, a na početku održimo i predavanje o tome koji to faktori doprinose pojavi hipertenzije – kaže Nedeljković. – Tražili smo od njih da donesu svoje aparate za merenje pritiska i pred nama izmere onako kako to rade kod kuće i nećete verovati koliko se greškica potkrade tokom tog čina! Uglavnom su to prekrštene noge ili ruke tokom merenja, čime izostaju realne vrednosti. Kada primetimo te nepravilnosti, reagujemo i ispravljamo greške koje prave. Izmerimo im zatim pritisak baždarenim aparatom, da bismo uporedili vrednosti, jer automatski aparati što idu na ruku, u praksi uglavnom pokažu pogrešne rezultate.

Kroz projekat sugrađane usmere u Službu patronaže, gde po potrebi, donose svoj aparat i proveravaju da li meri ispravne vrednosti. Često greše i u tome što čim izmere povišenu vrednost pritiska odmah idu kod lekara, a poenta je da svakodnevno prate brojke i da ih evidentiraju.

– Na osnovu jednog merenja ne možemo izvući zaključak da li je pritisak povišen ili ne, potrebno je sprovesti više merenja tokom nekoliko dana i pisati dobijene vrednosti, te ukoliko se desi da su one često povišene, možemo sumnjati da se radi o hipertenziji – kaže naša sagovornica. – Stoga smo napravili kartončiće za evidenciju i objasnili im kako da pišu ono što izmere, da bi, kada dođu do lekara, mogli da prikažu stvarno stanje, na osnovu čega će lekar moći da proceni situaciju. Ukoliko se desi da pritisak skoči, a osoba nema učestalih visokih vrednosti, onda ona treba da zna da poveže taj skok s događajem koji se desio, jer ljudi treba da budu svesni navika koje imaju i koje štetno utiču na pojavu hipertenzije. Važno je da znaju pravilnu tehniku merenja krvnog pritiska, ali i da primenjuju zdrave navike u svakodnevnom životu.

Projekat je, po njenim rečima, bio usmeren na sve mesne zajednice Novog Sada, ali, s obzirom na to da Preventivni centar Doma zdravlja aktivno radi u gradu, fokusirali su se na realizaciju u prigradskim naseljima. Održane su 24 radionice u 20 mesnih zajednica, a u Futogu, Begeču, Sremskoj Kamenici i na Paragovu su ponovljene, jer su meštani tih mesta bili najviše zainteresovani za saradnju. Plan je bio da se projektom obuhvati 400 stanovnika, međutim, odziv je bio daleko veći, na zadovoljstvo medicinskih radnika koji su sprovodili projekat.

– Osim zdravstvene komponentne, ovde je veoma važna i socijalna strana priče jer se oni međusobno upoznaju, razmenjuju navike i iskustva, međusobno se povezuju, i to je za njih veoma važno pošto na radionice uglavnom dolazi starija populacija – kaže Nedeljković.

Izvor: Dnevnik.rs