U Banoštoru međunarodno pristanište i vinski centar

130
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Opština Beočin stavila je na javni uvid Nacrt plana detaljne regulacije za izgradnju međunarodnog putničkog pristaništa u Banoštoru.

Za ovaj projekat, koji se planira već nekoliko godina, nacrt plana izradilo je JP Urbanizam Novi Sad.

Cilj je, kako je navedeno u dokumentaciji koja je na javnom uvidu od 14. februara 2020, da se utvrdi lokacija i definišu pravila uređenja i građenja međunarodnog putničkog pristaništa otvorenog za međunarodni saobraćaj, ali i da se obogati i bolje pozicionira turistička ponuda Beočin.