Sportsko rekreativni kompleks u Kovilju

297
Фото: Dnevnik (arhiva)
Фото: Dnevnik (arhiva)

Osim porodičnih objekata, urbanisti predlažu da se na zemljištu u istočnom delu Kovilja gradi i sportski centar. Na planom obuhvaćenom području površine 62,4 hektara, ograničenom ulicama Vojvođanskih brigada, Branka Radičevića i Partizanskom, trenutno su voćnjaci i povrtnjaci. Porodično stanovanje planirano je na 45 hektara, dok će sportski centar zauzimati 10,24 hektara, a 7,15 hektara je namenjeno za saobraćajne površine. U okviru sportsko-rekreativnog centra predviđeni su tereni za različite sportove i univerzalna hala od oko 2.500 kvadratnih metara, uz koju je planirana gradnja manjeg hotela (P+1+Pk). Osim toga, predviđeni su i prizemni prateći objekti, koje bi, kako je navedeno, trebalo grupisati. Maksimalna izgrađenost je oko 30 odsto parcele, koliko će zauzimati i sportski tereni, dok je ostatak površine zamišljen kao uređena zelena površina za rekreaciju.

Na mestima gde je predviđeno porodično stanovanje gradiće se stambeni, stambeno-poslovni i poslovni objekti, uz uslov da se koriste za delatnosti koje ne ugrožavaju stanovanje, iz domena trgovine i usluga, a, kako je navedeno, poželjni su sadržaji iz oblasti obrazovanja, zdravstva i brige o starim licima.Da bi se odvojio prostor za javne površine, predviđena je preparcelacija, uz uslov da placevi na kojima je planirana gradnja objekata ne smeju biti manji od 500 kvadrata. Kuće, zgrade mogu imati najviše sprat i potkrovlje, odnosno pomoćni objekti prizemlje i tavan, s tim da će na jednoj parceli biti dozvoljene do tri stambene jedinice.Kada je reč o infrastrukturi, saobraćajna mreža na planom obuhvaćenom području oslanjaće se na ulice Vojvođanskih brigada, Branka Radičevića i Partizansku, kao i na atarske puteve, od kojih će biti formirane nove ulice.

Konceptualni okvir plana detaljne regulacije prostora za porodično stanovanje i sportski centar severoistočno od Ulice Branka Radičevića i jugoistočno od Partizanske u Kovilju na uvidu je do 28. januara i moguće ga je pogledati svakog radnog dana od 9 do 14 časova u prostorijama JP „Urbanizam” na Bulevaru cara Lazara, te na sajtovima tog preduzeća, Skupštine grada, kao i na internet stranici Grada Novog Sada, ali i u mesnoj zajednici Kovilj, Ulica Laze Kostića 70.