Opština Kosovska Mitrovica u 2020. izdvaja četiri miliona dinara za smanjenje nezaposlenosti

137

Privremeni organ Opštine Kosovska Mitrovica izdvojio je četiri miliona dinara za realizaciju programa smanjenja nezaposlenosti  na teritoriji ove opštine u ovoj godini, rekao je danas predsednik Privremenog organa Aleksandar Spirić, nakon prvog sastanak  Lokalnog saveta za zapošljavanje u 2020. godini.  U pitanju je lokalno telo, koje čine predstavnici lokalne samouprave i Nacionalne službe za zapošljavanje – filijale Kosovska Mitrovica, a odsad, u sastavu saveta, nalaze se i predstavnici Kancelarije za mlade. Na prvom sastanku,  najveća pažnja posvećena je Lokalnom akcionom planu za zapošljavanje, koji bi trebalo da bude realizovan ove godine.

Kako kaže Spirić, lokalna samouprava  je budžetom za 2020. godinu, obezbedila blizu  četiri miliona dinara za realizaciju programa i mera aktivne politike zapošljavanjaja, kroz  stručno osposobljavanje, javne radove i podršku malim i srednjim preduzećima.

„Predviđeno je 35  angažovanja kroz stručno osposobljavanje, oko 15 kroz program javnih radova, a ostali će biti motivisani  i osnaženi u oblasti malih i srednjih preduzeća“ rekao je Spirić i dodao da je osnovni zadatak ovog saveta, smanjenje stope nezaposlenosti, naročito među mladima.

Direktorica pokrajinske Nacionalne službe za zapošljavanje Verica Ćeranić istakla je važnost finansijske podrške lokalne samouprave, jer je zajednički isteres i jedne i druge institucije, smanjenje stope nezaposlenosti u gradu. Lokalni savet za zapošljavanje, kako Ćeranić kaže, zbog toga i postoji.

„Lokalni savet je dosad bio sačinjen od pet članova, a od ove godine je u proširenom sastavu. Dobili smo dva nova člana. Danas smo razmotrili Lokalni akcioni plan zapošljavanja, koji će na sledećoj sednici Opštine biti usvojen, i rok za dostavu zahteva za lokalni akcioni plan prema NSZZ je 18. februar“ kaže Ćeranić i objašnjava da nakon prijema tog zahteva, on se upućuje Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja. Kada resorno ministarstvo da odobrenje, potpisuje se ugovor sa lokalnom samoupravom i kreće u realizaciju.

Inače, na tržištu rada u Kosovskoj Mitrovici trenutno je evidentirano 1850 nezaposlenih lica – većinu čine lica srednje stručne spreme. Od tog broja, 56% nezaposlenih  su žene.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica