Za projekte od javnog interesa Inđija izdvaja 25 miliona

118

Opština Inđija raspisala je dva javna konkursa “teška” ukupno 25 miliona dinara, koji su namenjeni udruženjima građana u toj lokalnoj samoupravi za izradu projekata od javnog interesa.

Za projekte po prvom konkursu opština izdvaja 15 miliona dinara udruženjima čiji rad je vezan za zdravstvenu zaštitu, nauku, zaštitu životne sredine, potrošača, zatim zaštitu životinja, održivi razvoj, humanitarne i druge programe, kao i za projekte koji afirmišu saradnju na domaćem i međunarodnom nivou, a u svrhu promovisanja Opštine.

Drugi konkurs namenjen je udruženjima koja rade u oblasti socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o deci, pomoći starima i zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava.

Za projekte u ovoj oblasti Opština izdvoja 10 miliona dinara.

Izvor: Dnevnik.rs