Grad dodeljuje i pomaže pri kupovini stanova

191
Foto: Dnevnik.rs

Grad Novi Sad objavljuje javni poziv za dodelu stanova u javnoj svojini Grada Novog Sada, kupovinu stanova u javnoj svojini Grada Novog Sada i pomoć za ozakonjenje stana ili porodične kuće.

U okviru programa stambene podrške, obaveštavaju se svi građani Novog Sada koji nemaju rešeno stambeno pitanje i koji ne mogu sopstvenim sredstvima da reše stambenu potrebu po tržišnim uslovima za sebe i svoje porodično domaćinstvo, da će Grad Novi Sad objaviti javni poziv za:

1) dodelu stanova u javnoj svojini Grada Novog Sada,

2) kupovinu stanova u javnoj svojini Grada Novog Sada, i

3) pomoć za ozakonjenje stana ili porodične kuće.

Stanovi se nalaze u stambeno-poslovnom objektu u Novom Sadu u ulici Kisačka broj 55. Ima ih ukupno 35 ( trideset pet) od kojih će se 9 stanova dodeljivati i 26 stanova prodavati, putem javnog poziva.

Javni poziv biće objavljen u dnevnom listu “Dnevnik“ i na sajtu Grada Novog Sada www.novisad.rs i trajaće 30 ( trideset ) dana i isti će sadržati uslove i podatke za svaki vid stambene podrške, kao i koju dokumentaciju treba priložiti uz zahtev. Uz javni poziv biće objavljen i zahtev, koji se može preuzeti i u Pisarnici Gradske uprave za imovinu i imovinski-pravne poslove u ulici Narodnog Fraonta broj 53.

Zahtevi sa dokumentacijom dostavljaće se putem pošte sa naznakom „Javni poziv za kupovinu stana“ ili na Pisarnici Gradske uprave za imovinu i imovinski-pravne poslove u ulici Narodnog Fraonta broj 53.

Izvor: Dnevnik.rs