Uklonjeni radioaktivni gromobrani u Novom Sadu

119

Sa svih stambenih zgrada i javnih objekata u Novom Sadu uklonjeni su radioaktivni gromobrani.

Taj važan posao završen je krajem prošle godine. Kako za „Dnevnik“ ističe članica Gradskog veća za urbanizam i zaštitu životne sredine Mira Radenović, time je napravljen još jedan korak ka zdravijem Novom Sadu, gradu koji brine o zaštiti životne sredine i zdravlju svih građana. Ona dodaje da se izuzetnom akcijom došlo do odličnih rezultata.

“Analizom i radom na terenu, konstatovano je da postoji 36 radioaktivnih gromobrana na teritoriji grada”, kazala je Mira Radenović. “Obezbeđen je novac za njihovo uklanjanje i postavljanje novih na svim lokacijama koje su u javnom vlasništvu ili na zgradama za kolektivno stanovanje. Na objektima u privatnom vlasništvu, na kojima je bilo takvih gromobrana, pokrenuti su postupci za uklanjanje, u skladu sa Zakonom o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti. Uz odličnu sardnju s vlasnicima tih objekta, akcija se takođe privodi kraju”, dodala je Radenović.

Podsećamo na to da je prisustvo radioaktivnih gromobrana bilo decenijski problem u Novom Sadu. Naime, takvi gromobrani predstavljaju izvore jonizujućeg zračenja, a šezdesetih godina prošlog veka postavljani su u cilju efikasnije zaštite od atmosferskog pražnjenja groma na pojedinim lokacijama u gradu, o kojima nije vođena tačna evidencija. Posebno su bili problematični oštećeni radioaktivni gromobrani, ali i neodgovarajuće postupanje s njima. Da bi se eliminisao mogući rizik po zdravlje ljudi, ali i po životnu sredinu, zakon je propisao zabranu njihove dalje upotrebe.

“Jedan od izazova iz oblasti zaštite životne sredine za Grad Novi Sad bio je uklanjanje radioaktivnih gromobrana i njihova zamena odgovarajućim. Zato je odlučeno da se rešavanje tog problema stavi na listu prioritetnih aktivnosti za 2019. godinu. Opredeljen je novac za izradu Studije rasporeda radioaktivnih gromobrana u gradu Novom Sadu, koja je poverena Departmanu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta”, kazala je Mira Radenović.  “Na osnovu podataka iz Studije, shvatili smo da je izuzetno važno da sarađujemo s građanstvom i da uz dobru komunikaciju možemo mnogo toga uraditi. Kada smo planirali akciju uklanjanja radioaktivnih gromobrana na teritoriji grada, ključna stvar bilo je planiranje, da vidimo koliki je to problem i koliko takvih grombrana ima i nismo imali tačnu evidenciju o tome gde su. Stoga smo preduzeli sve ono što je u našoj nadležnosti i uspeli da realizujemo planirano, tako da je Novi Sad – grad bez radioaktivnih gromobrana”, dodala je Radenović.