Zbirke zadataka za malu maturu su u prodaji

159

Zbirke zadataka za pripremu osmaka za završni ispit iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike i kombinovanog testa su u prodaji.

Svaka zbirka sadrži po 450 zadataka, raspoređenih na osnovni, srednji i napredni nivo, a na kraju publikacija se nalaze rešenja. Zbirke su zajedničko izdanje Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Prosvetnog pregleda, a objavljene su na srpskom i jezicima nacionalnih manjina.

Zbirka za maternji jezik košta 340 dinara, za matematiku 230 dinara, a kombinovana 220 dinara.