Sve više turista u Novom Sadu, većina traži privatni smeštaj

91
RTV JAN VALO

Najnovija istraživanja sprovedena na teritoriji Novog Sada, koja se tiču stavova i ponašanja turista u Novom Sadu, ukazuju na to da je dužina boravka domaćih i stranih turista zajedno u našem gradu povećana na 3,6 noći, kao i da se većina turista (njih preko 58%) odlučuje da boravi u privatnom smeštaju (kuće, stanovi, apartmani za odmor), u odnosu na 41,7% onih koji biraju hotel/hostel/kamp za boravak.TONS je u toku prethodne godine, vodio aktivnu kampanju na društvenim mrežama, ciljajući i nova turistička tržišta, te su u toku 2019. godine zabeležili i veći broj turista iz Indije, Turske, Italije, Francuske, Španije, Holandije, Austrije, pored već standardnih poseta iz regiona, Kine, PoljTakođe, prema podacima kojima TONS raspolaže, turisti iz Kine su bili na prvom mestu po broju noćenja stranih turista u letnjem periodu (preko 4 noći).Značajna promena evidentirana je nakon promocije u decembru 2018. godine kada je TONS prvi put pred brojnim kompanijama koje se bave nautičkim turizmom na Dunavu, kroz Srbiju promovisao Novi Sad kao poželjnu turističku destinaciju.Tako je prema podacima Agencije za upravljanje lukama, na pristaništima u Novom Sadu u 2019. godini pristalo 429 putničkih brodova, što predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 22,92%, a iskrcalo se 55.132 putnika što predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 18,21%.Najviše brodova je pristalo u junu i julu (po 72 u svakom mesecu), a u septembru se iskrcalo najviše putnika (9.224).Ono na šta su u TONS-u posebno ponosni je da su u saradnji s TO Srbije i TO Beograda organizovali brojne poslovne posete Novom Sadu, ukupno ugostili oko 200 novinara i turoperatora iz preko 35 zemalja sveta.Kako navode, organizovali su dva velika poslovna skupa “Welcome Turkey’’ i “Welcome Asia”; pokrenuta je i promotivna kampanja na najuticajnijem globalnom turističkom magazinu i vodiču “Lonely Planet”, na mađarskom portalu Travelo.hu i britanskom studentskom portalu “Gapuear”, koja je još uvek u toku.Za kraj, ističu da je u toku druge polovine 2019. godine, što je obuhvatilo letnju i zimsku onlajn kampanju na Fejsbuku i Instagramu, ostvaren doseg od oko 5.500.000 osoba i da je njihove promo video spotove videlo oko 2.500.000 korisnika društvenih mreža.

izvor.RTV