Ruma: Za najugroženije 150.000 dinara

77

Opštinsko veće Ruma održalo je sednicu telefonskim putem u skladu sa preporukama o broju ljudi koji mogu da se okupe zbog epidemije korona virusa. Tom prilikom doneta je odluka o upotrebi stalne budžetske rezerve u iznosu nešto većem od 150 hiljada dinara, koji će kako je navedeno u rešenju biti usmerena na pomoć ugroženom stanovništvu na teritoriji opštine Ruma usled epidemije COVID19.

Sredstva su upotrebljena za nabavku prehrambenih proizvoda.

Foto: ilustracija pixabay