Uveden dodatni broj telefona da penzioneri prijave adresu za dostavu paketa

65

Gradska uprava uvela je dodatni broj telefona na koji mogu da se jave novosadski penzioneri sa penzijama manjim od 30.000 dinara koji očekuju pakete pomoći od Grada, a koji još uvek nisu dobili svoj paket.

Zbog velikog interesovanja, pored postojećeg broja telefona 021/ 4882-888, uveden je i dodatni broj 021/ 4882-777 koji će biti na raspolaganju 24 sata dnevno.

Korisnici koji ne žive na prijavljenoj adresi, mogu se obratiti kol-centru Centra za socijalni rad, u cilju davanja ažurnih podataka, koji će zatim biti prosleđeni mesnim zajednicama.

Odluku o dodeli robnih paketa pomoći za oko 33 000 penzionera doneo je Štab za vanredne situacije Novog Sada, a distribucija paketa pomoći vrši se građanima prema podacima Direkcije Pokrajinskog fonda za pezijsko i invalidsko osiguranje Novi Sad, na adresu prijavljenog prebilišta, dok pakete sa osnovnim životnim namirnicama nose volonteri na kućnu adresu penzionera.

Korisnici koji nisu dobili paket pomoći, a smatraju da su trebali biti obuhvaćeni, svoju žalbu mogu uputiti kol-centru Centra za socijalni rad putem istih brojeva telefona. Žalbe se evidentiraju i nakon završetka distribucije paketa biće razmatrane i rešavane.