Sombor pozvao banke da kreditiraju mala preduzeća

71

Foto: Pixabay

Grad Sombor objavio je Javni poziv bankama zainteresovanim za kratkoročno kreditiranje privrednih subjekata, mikro i mala pravna lica i preduzetnika, sa sedištem na teritoriji tog grada uz učešće lokalne samouprave u sufinansiranju redovne kamate na kratkoročne kredite.

Za finansiranje kamate na dodeljene kredite Grad Sombor je izdvojio 1.000.000 dinara

rivredni subjekat (mikro i malo pravno lice) i preduzetnik iz ima pravo na jedan kredit koji ne može biti veći od 500.000 dinara.

Prednost za dodelu kredita imaće privredni subjekti i preduzetnici koji se bave proizvodnjom, prerađivačkom delatnošću, trgovinom i ugostiteljstvom.

Grad Sombor će sa svim bankama koje ispunjavaju uslove zaključiti ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, a za svaki odobreni kredit Grad će sufinansirati ceo iznos kamate na godišnjem nivou.

Izvor: RTV