U trci za 9.292 indeksa 8.767 maturanata

49

Foto: Pixabay

Na 14 fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, sudeći po broju prijava u ovogodišnjem prvom upisnom roku, u trci za 9.292 indeksa biće 8.767 maturanata.

Od 13 fakulteta, koliko ih je prošle nedelje primalo prijave, najveći pritisak na utvrđeni broj mesta i ove godine, na svim nivoima studija, biće na Medicinskom fakultetu, a najmanji na Pedagoškom fakultetu u Somboru.

Na osnovnim strukovim studijama , koje nude četiri fakulteta UNS-a, ima 85 budžetskih i 223 samofinansirajuća mesta, a 184 prijave.Najveće interesovanje za 35 budžetskih i 58 samofinansirajućih mesta je na Medicinskom fakultetu, na koji  je stiglo 98 prijava. Sledi zatim Fakultet tehničkih nauka , na koji je, za 50 budžetskih i 110 samofinansirajućih mesta, stuglo 73 prijave. Za 30 samofinansirajućih mesta, na ovom nivou studija, na Prirodno matematičkom fakultetu, stiglo je 12 prijava, a za 25, takođe samofinansirajućih mesta, na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, primljena je samo jedna prijava.

Od 13 fakulteta, koliko ih je prošle nedelje primalo prijave, najveći pritisak na utvrđeni broj mesta i ove godine, na svim nivoima studija, biće na Medicinskom fakultetu

Na osnovnim akademskim studijama, koje nude svi fakulteti UNS-a, ima 4.889 budžetskih i 3.434 samofinansirajuća mesta, za koja je zainteresovano 7.612 maturanata.

Više prijava nego mesta ima na Medicinskom fakultetu, gde je, za 100 budžetskih i 71 samofinansirajuće mesto, stiglo 247 prijava. Sledi Fakultet tehničkih nauka, koji nudi 1.433 budžetska i 1.091 samofinansirajuće mesto, a primio je 2.847 prijava. U ovoj grupi je i Filozofski fakultet, na kojem je za 544 budžetska i 433 samofinasirajuća mesta evidentirano 1.054 prijave.

Akademija umetnosti hit

Najveće interesovanje u odnosu na broj mesta i ove godine bilo je na Akademiji umetnosti, gde na jedno mesto konkuriše više od dva kandidata. Kao i ranijih godina, zbog specifičnosti prijemnog ispita, upisni rok na Akademiji počeo je ranije, tako da se danas i sutra završavaju prijemni ispiti.

U sledećoj grupi su fakulteti na kojima je primljeno više prijava nego što ima budžetskih mesta, ali ipak manje od ukupnog broja mesta. Tako je na Ekonomskom fakultetu, za 489 budžetskih i 303 samofinansirajuća mesta, stiglo 765 prijava. Na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja nudi se 163 budžetska i 187 saofinansirajućih mesta, a ima 234 prijave. Pravni fakultet primio je 426 prijava za 177 budžetskih i 603 samofinansirajuća mesta, a PMF 598 prijava za 578 budžetskih i 228 samofinansirajućih mesta, dok je na Učiteljskom fakultetu s nastavom na mađarskom jeziku u Subotici primljeno 54 prijave za 45 budžetskih i 40 samofinansirajućih mesta.

Manje prijava nego što ima budžetskih mesta, na ovom nivou studija, ima na Poljoprivrednom, Tehnološkom, Građevinskom fakultetu u Subotici, Tehničkom fakultetu “Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu i Pedagoškom u Somboru.

Prilično interesovanje ovogodišnji maturanti pokazali su za integrisane studije , koje nudi tri fakulteta UNS-a. Najveći pritisak i ovde je na Medicinski fakultet, na koji je, za 280 budžetskih i 182 samofinansirajuća mesta, stuglo 858 prijava. Više prijava nego mesta je i na Poljoprivrednom, koji nudi 50 budžetskih i 10 samofinansirajućih mesta, a primio je 97 prijava, dok je manje prijava nego mesta samo na PMF-u, gde za 115 budžetskih i 24 samofinansirajuća mesta, ima samo 16 prijava.

Ova nedelja pretendentima za brucoše na Učiteljskom i Pedagoškom fakultetu počeće danas prethodnom proverom sposobnosti.

Prijemni počinju sutra i to na Filozofskom, Ekonomskom, FTN-u, PMF-u i na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja. Za sredu su prijemni zakazani na Poljoprivrednom,Tehnološkom, Tehničkom fakultetu “Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu, Pravnom, Medicinskom i Pedagoškom u Somboru, dok su  na Građevinskom u Subotici i Učiteljskom s nastavom na mađarskom jeziku, u ovom gradu, zakazani za četvrtak.