Zabranjene posete domovima Gerontološkog centra

54

Foto: Pixabay

Zbog aktuelne epidemiološke situacije, a u cilju sprečavanja širenja virusa covid-19, Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova naložio je zabranu poseta korisnicima koji se nalaze u sistemu socijalne zaštite.

Iz Gerontološkog centra Subotica kažu da su u sva tri njihova objekta sve zakazane posete otkazane do daljeg, a da će svi srodnici koji su dobili termine o tome biti pismeno obavešteni.

Osim zabrane poseta, Pokrajinski sekretarijat za socijalnu zaštitu je naložio i zabranu svih okupljanja korisnika uz učešće trećih lica, ograničen boravak i kretanje van sistema socijalne zaštite u objektima ustanove, isključivo na obavljanje poslova i radnji kojima se obezbeđuje neprekidnost pružanja usluga, kao i da se na vidnom mestu u ustanovi i sajtu istaknu sve neophodne informacije o merama, te obezbedi informisanje srodnika o korisnicima telefonom ili videopozivom.

Kada je reč o prijemu novih korisnika usluge smeštaja, potrebna je zdravstvena dokumentacija da osoba nije zaražena virusom covid-19, dok je za izvođenje planiranih radova u objektima ustanove potrebna saglasnost Pokrajinskog sekretarijata.