Subotičanin držao strogo zaštićene ptice

61

Pokrajinska inspekcija za zaštitu životne sredine i policija pronašli su u dvorištu Subotičanina A. L. šest češljugara i dva čiška, jedinke strogo zaštićenih vrsta, a osim što su bile smeštene u vrlo malim kavezima, navodno više meseci, ove ptice nisu imale ni ornitološki prsten, koji bi bio zakonski dokaz da su izležene i othranjene u zaroboljeništvu.

Po iskazu Subotičanina, ptice su mu bile “poklonjene” na Golupčjoj pijaci proletos i od tada ih je držao kod sebe. Budući da je po Zakonu o zaštiti prirode zabranjeno hvatati i u zatočeništvu držati strogo zaštićene vrste divljih životinja, gde pripadaju i ove ptice, protiv A. L. biće podnete odgovarajuće prijave pravosuđu.

Oduzete ptice smeštene su u Prihvatilište za divlje životinje pri Zoo vrtu na Paliću na rehabilitaciju, a nakon veterinarske procene da su sposobne za samostalan život, biće puštene u prirodu.

Hvatanje divljh strogo zaštićenih životinja u prirodi je odavno zabranjeno. Ako to ne zna onaj ko vam ih prodaje ili “poklanja”, molimo vas da odbijete takav poklon i takvu kupovinu, a da poklanjača ili trgovca prijavite policiji, inspekciji zaštite životne sredine ili zavodima za zaštitu prirode – kaže Marko Tucakov, biolog u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode.

On navodi da je, bez obzira na motiv, hvatanje i držanje divljih životinja u zarobljeništvu težak prekršaj, a može da ima i elemente krivičnog dela.

Koliko god su ptice lepe i lepo pevaju, daleko su lepše i milozvučnije u prirodi, i tu im je jedino i mesto – ističe Tucakov, precizirajući da je držanje strogo zaštićenih životinja u zarobljeništvu dozvoljeno jedino ako vlasnik poseduje dokaze da su one u zarobljeništvu i izležene. – Takve se životinje obeležavaju i evidentiraju, a njihovi uzgajivači strogo kontrolišu.

Tucakov dodaje da tokom hvatanja i držanja u malim kavezima najveći broj divljih životinja poreklom iz prirode ugine.