Počeo sa radom “Klub psihičkog zdravlja” u Somboru

61

FOTO: pixabay

Počeo sa radom “Klub psihičkog zdravlja” u Somboru – preventivno-zdravstveni program koji se bavi pružanjem psihosocijalne podrške odraslim osobama, tj.osobama od 30 godina na dalje, i to kroz integrisani koncept aktivnosti i usluga usmeren na očuvanje, zaštitu i unapređenje psihičkog zdravlja.

Učešće u aktivnostima Kluba je besplatno! Rad Kluba psihičkog zdravlja je podržao Grad Sombor! Broj korisnika programa je ograničen!

okom realizacije ovog programa, rukovodićemo se preporukama nadležnih vezane za korona virus, vodeći računa o zdravlju svih nas, navodi se u saopštenju Centar za individualni razvoj i unapređenje društva – Psihozon.

S obzirom na aktuelnu situaciju vezanu za korona virus u našoj sredini, za sada nam situacija omogućava da realizujemo individualno psihološko savetovanje i psihoterapijski rad sa korisnicima našeg programa!
Klubu se možete obratiti  ukoliko vam je potrebna pomoć ili podrška vezana za psihološku i sl.problematiku, vezano za poteškoće i dileme u vezi psi. funkcionisanja i sl. Takođe, ukoliko želite da se psihološki razvijate, da budete efikasniji, da bolje upoznate sebe i druge…
Rad je individualan. Individualni rad sa klijentima se realizuje u odnosu na potrebe i problematiku klijenta, uz primenu psiholoških testova, kao značajnih pomoćnih sredstava u radu sa ljudima, i ukjučuje tri besplatna susreta sa stručnjakom, po osobi. Postoji mogućnist nastavka rada, u međusobnom dogovoru obe strane.

Realizaciju dela programa koji se odnosi na grupni rad, tj.koji se odnosi na grupne susrete sa korisnicima: psihološko-kreativne radionice, odnosno, interaktivno-psihološka predavanja, za sada ćemo morati sačekati, iskreno se nadajući da će se situacija vezana za korona virus, i s tim u vezi date preporuke nadležnih, a u vezi okupljanja ljudi – poboljšati, navodi se u saopštenju Psihozona.

Autorka programa “Klub psihičkog zdravlja” je Saša Stojšić, dip.psiholog i integrativni art psihoterapeut/pod supervizijom, koji realizuje sa koleginicama Anamarijom Bošnjak, master psihologom i Jelenom Cimeša, dipl.pedagogom, orijentisane ka prevenciji i psihoterapiji.

Izvor: RTV