U Vojvodini se broj porodičnog nasilja iz godine u godinu povećava

56

U Srbiji je tokom protekle decenije ubijeno u porodičnom i rodno zasnovanom nasilju 350 žena. Prošle godine je ubijeno 28, a u prvih šest meseci ove godine 14 žena. Da je nasilje “muškog” pola govore i podaci MUP-a da su u 2019. godini 15.932 žene i 5.596 muškaraca bili žrtve porodičnog nasilja.

Što se tiče zapadnobačkog okruga, broj nasilja u porodici krivično nije povećan, ali je mnogo više izrečenih hitnih preventivnih mera. Tokom vanrednog stanja, u Sigurnoj kući u Somboru boravilo je 11 žena i dece žrtava porodičnog nasilja.

Na teritoriji zapadnobačkog okruga u prvoj polovini ove godine zabeležena su 94 krivična dela nasilja u porodici, što je za oko deset odsto manje, u odnosu na prošlu godinu. Međutim, povećan je broj hitnih mera. Do juna je izrečeno 500 mera privremene zabrane učiniocu da kontaktira žrtvu i udaljenje nasilnika iz stana. Nadležni ocenjuju da povećanje hitnih mera, a manje krivičnih dela nasilja u porodici ostvaruje želju zakonodavca, jer se preventivno utiče na sprečavanje nasilja i ukazuje na nultu toleranciju. U somborskoj Sigurnoj kući ističu da broj smeštaja žrtava porodičnog nasilja nije povećan.

“Imam podatak da svega 10 odsto prijava dobije specijalizovanu uslugu smeštaja u sigurnim kućama. To možemo da dovedemo u vezu sa tim da je Srbija među vodećim zemljama femicida. U Srbiji je tokom protekle decenije ubijeno u porodičnom i rodno zasnovanom nasilju 350 žena. Dve trećine se nije obraćalo institucijama, a jedna trećina koja se obratila su takođe ubijene”, saopštila je Tamara Savović, rukovodilac Sigurne kuće u Somboru.

“U prvoj polovini aprila imali smo samo šest prijava porodičnog nasilja, a u prvoj polovini juna 25 slučajeva. Brojke dovoljno govore o tome koliko je vanredno stanje uticalo na smanjenje broja prijava, odnosno da se drugačije organizaciono pokrijemo kada dođe do ovakvih vanrednih stanja. Period izolacije nam je jasno pokazao da organizacija rada službi za zaštitu žrtava nasilja treba da bude prilagođena ovakvim iznenadnim situacijama”, kazala je Ivana Kulić, rukovodilac internog tima za nasilje u porodici – Centar za socijalni rad Sombor.

Tokom vanrednog stanja, zbog epidemije korona virusa, izrečeno je 120 hitnih mera, od čega je 50 odsto u Somboru, navode u Policijskoj upravi.

“Mere daju efekta, a žrtve su se osnažile, jer vidimo da broj prijava raste, dok je broj krivičnih dela nasilje u porodici smanjen. Ovaj Zakon deluje preventivno, a žene su osnaženije”, rekao je Branislav Olujić, kriminalistički inspektor – koordinator za nasilje u porodici, PU Sombor.

Pokrajinski ombudsman ističe da se u Vojvodini broj porodičnog nasilja iz godine u godinu povećava.

“Ako uporedimo 2016. kada je broj prijava bio 3.300 i prošlu godinu, kada je broj prijava bio preko 7.000 slučajeva nasilja u porodici na teritoriji APV-a, primećujemo na nivou samog postupanja da je povećan broj ovih krivičnih dela. Međutim, ono što ohrabruje je činjenica da policija u slučaju prijave nasilja odmah odreaguje hitnom merom. Odluke tužilaštva i suda u visokom procentu su takve da se izrečene mere produžavaju, što je ohrabrujuće u smislu saradnje svih institucija”, izjavio je prof. dr Zoran S. Pavlović, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman.

Nadležni iz mreže institucija za pomoć poručuju žrtvama da prijave porodično nasilje na vreme, da ne bude prekasno i izgovoreno: „Svi su znali, a niko nije odreagovao“. Žrtva nasilja mora imati poverenja u sistem, koji će joj omogućiti da izađe iz kruga nasilja. Tokom proteklih devet godina kroz Sigurnu kuću u Somboru prošlo je više od 250 žena i dece žrtava porodičnog nasilja.

Izvor: RTV