Kod komaraca sa teritorije Novog Sada, zasada, nije utvrđen virus Zapadnog Nila

58
Foto: Dnevnik.rs

U uzorcima komaraca, sakupljenim u prvoj polovini ovog meseca na teritoriji Grada Novog Sada, nije utvrđeno prisustvo virusa Zapadnog Nila.

Kako navode iz kabineta gradonačelnika Novog Sada i “Ciklonizacije”, ovakvi rezultati su očekivani, a prisustvo virusa u populaciji komaraca očekuju u uzorcima krajem jula i početka avgusta.

– U saradnji sa gradskom upravom, “Ciklonizacija”, u okviru sistematske akcije zaštite zdravlja građana od komaraca, tokom cele sezone prati prisustvo ovog virusa kod komaraca – objašnjava menayer za odnose sa javnošću “Ciklonizacije” Dario Aćimović. – Na analizu su pos­lati komaraci sa 30 lokacija iz svih delova Novog Sada, prigradskih naselja i sela. Za analizu je zadužena laboratorija Naučnog instituta za veterinarstvo iz Novog Sada, a prisustvo virusa utvrđuje se PCR metodom. Svi uzorci sakupljeni tokom prve polovine ovog meseca bili su negativni na virus Zapadnog Nila. Ovakav rezultat je očekivan jer su za razvoj virusa u komarcima potrebni duži periodi toplog vremena. Zato je vrlo verovatno da će virus Zapadnog Nila biti detektovan u uzorcima koji će biti sakupljeni u narednom periodu.

Virus Zapadnog Nila je prisutan na našem području već godinama i ljudi moraju da budu svesni da on neće nestati, navode stručnjaci. Zvanično je utvrđen 2012. godine, a već 2013 Srbija je imla najveću epidemiju na teritoriji Evrope. Rezervoar ovog virusa su ptice, a prisutnost virusa Zapadnog Nila u komarcima očekuje se u drugoj polovini jula i tokom avgusta. Prenošenje virusa sa komaraca na ljude obično se dešava pred kraj sezone, u avgustu i septembru, jer je to vreme kada komarci menjaju domaćine i krvni obrok uzimaju i sa ptica i sa ljudi. Prenošenje virusa zavisi i od temperature. Izrazito visoke temperature, recimo, pogoduju bržem razvoju virusa. U komarcu koji se hranio na zaraženoj ptici on se brže razvija, odnosno pre dostiže virulentnost i osigurava prenošenje na čoveka na kojem se komarac potom hrani.

– U zaštiti zdravlja građana ključno je tokom cele sezone držati brojnost komaraca pod kontrolom i na vreme prekinuti ovaj lanac prenošenja. Važno je da se sistematski radi na suzbijanju komaraca i da se ne dospusti da komarci opstanu toliko dugo da uzmu krvni obrok sa ptice, polože jaja, a onda ponovo uzmu krvni obrok sa čoveka i tako prenesu virus. Za slučajeve groznice Zapadnog Nila registrovane u Srbiji krivac je komarac kome je naše podneblje uobičajeno stanište. Reč je o urbanim, ili kako ih često zovemo kućnim komarcima, a čija su staništa kanali, bare, manje vodene površine, dvorišta i vlažni podrumi.