Izložbe Art Body Art i RGB Pestum u Novom Sadu

68
Foto: RTV

U organizaciji Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine u prvoj polovini avgusta realizovaće se projekat Art Body Art i izložba RGB Pestum Đorđa Odanovića.

Projekat Art Body Art

Kulturna stanica Svilara, 11 – 17. avgust 2020.

Otvaranje: 11. avgust 2020, 20 časova

Organizator: Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine

Program Novih umetničkih praksi SULUV, SMIC. pokretna forma

Projekat se realizuje u okviru programa Novi Sad – Evropska prestonica kulture, podrška lokalnoj sceni Umetnici.Sad!

Izložba predstavlja uvodni događaj/izložbu projeta Art Body Art koji je planiran kroz više aktivnosti.

Na izložbi će se predstaviti autori mlađe generacije, studenati čiji radovi odgovaraju na temu Art Body Art projekta: Relacije tela (telo kao pokretna forma).

Učesnici: Teodora Šćepanović, Sara Masnikosa, Jelena Bursać, Valentin Varga, Bojana Prodanović, Mila Pejić, Aleksandar Siker, Ivana Jeremić, Darko Sretić, Dejana Kovačević, Vanja Janković, Jovan Ranković, Aleksandar Danguzov , Edvard Winters , Marija Ranković, Milan Marinković, Anđela Stojanović, Maja Marković, Aleksa Mitrović.

Projekat ART BODY AR T je koncipiran da kroz multimedijalne umetničke jezike istražuje, podstiče i razvija umetničke prakse koje se bave fenomenom pokreta, kroz SULUV oznaku i program Novih umetničkih praksi SMIC. pokretna forma.

Tema Relacije tela, predstavlјa tematsku aktivnost u okviru projekta ART BODY ART. Koncept tela (priroda, metamorfoza, pokret, emocija, forma…), telo: živo telo, tehnološko telo, telo objekat, generisano telo, fikcija i iluzija, telo kroz doživlјaj, privid…

U fokusu projekta je pokretna forma, odnosno umetničko delo (objekat, audio-video instalacija…) u formatu koji je u prostorno-vremenskom smislu i opsegu izdefinisan.

Koncipirani radovi treba da se oslanjaju na multimadijalne umetničke discipline, istraživačko-eksperimentalnog karaktera, kojе korespondiraju u oblastima vizuelnih tehnologija, elektronike, generativne umetnosti, interakcije, pokreta, svetla, zvuka i ostalih procesa digitalnih multifunkcija. Aktivnost i realizacija projekta podrazumeva produkciju novih radova.

Eksperimentalnu pokretnu formu treba da karakteriše: upotreba novih materijala, istraživački pristup u višemedijskom polјu, organizaciona realizacija, prostorno i ambijentalno predstavlјanje, napredni segmenti u predstavlјanju tela (interakcija, interfejsi, kinetika, robotika, elektronika, video, animacija…) ili na osnovu periodike postupaka po iskustvima avangarde, pokretni post (ready made, asamblaž, pokretne skulpture, mrdalice, mehanika…).

Cilј je da svaki rad nešto radi, i otvara niz tema, zahteva učešće posmatrača, a zauzimajući i fizički i virtuelni prostor radovi treba da formiraju jedan hibridni prostor u kojem je omogućena aktivna interakcija publike i umetničkog dela.

Podržavajući umetničke izraze koji zastupaju eksperimentalni pristup u umetničkom delu, projekat otvara polјe za medijske instalacije i prostorna rešenja koji na cilјan način prenose kompleksne sadržaje i omogućavaju da se informacije dožive. Istovremeno, podstiče se i kritičko sagledavanje pokretačke uloge tehnologije u nastajanju novih umetničkih formi.

Đorđe Odanović / RGB Pestum

10 – 22. avgust, Galerija SULUV

U ponedeljak, 10. avgusta, u Galeriji SULUV biće postavljena izložba RGB Pestum Đorđa Odanovića. Kustos izložbe je Miroslav Karić, kustos Muzeja savremene umetnosti Beograda i Nezavisne umetničke asocijacije Remont, u okviru Programa partnerskih saradnji SULUV. Izložba će biti otvorena za posetioce do 22. avgusta 2020.

Projekat Pestum fokusiran je na vizuelnu interpretaciju (putem fotografija), grčkog svetilišta Pestum (pɛstәm), nastalog u razdoblju između 6. i 4. veka, p.n.e, koji čine 3 hrama (u dorskom stilu), na lokalitetu Magna Grecia (južna Italija), u blizini Napulja.

Polazeći od višeznačne simbolike boje i svetla, kao i grčkog shvatanja njihove dinamičke veze i dejstva u polju vidljivog sveta, koncipiran je projekat. Primena boje u ovoj grupaciji fotografija, upućuje na nekoliko aspekata: vrednovanje i korišćenje boje u Grčkoj kulturi i umetnosti, antičko shvatanje boje u sadejstvu sa osnovnim elementima, vodom, vatrom, vazduhom i zemljom, tumačenjem protoka vremena, kao i percepcijom forme i teksture kamena u arhitekturi hrama. Ovim projektom obuhvaćen je ciklus od 12 fotografija.

Đorđe Odanović

Đorđe Odanović je diplomirao na fakultetu Primenjenih umetnosti u Beogradu. Član je ULUPUDS–a i ULUS–a. Od 1989. radi kao fotograf u Etnografskom muzeju u Beogradu. Od 1998. je u zvanju docentana katedri fotografije na Akademiji umetnosti Novi Sad. 2002. magistrirao je na fakultetu Primenjenih umetnosti. 2009, 2010, 2011, radi kao gostujući prof. na arhitektonskom fakultetu u Beogradu. 2010. je umetnički direktor ARTGET a , foto galerija, Kulturni centar, Beograd. 2011. biva izabran u zvanje redovnog profesora na Akademiji umetnosti Novi Sad. Ostvario je 27 samostalnih izložbi i oko 100 grupnih izložbi u Srbiji i inostranstvu: Keln, Atina, Solun, Pariz, Bratislava, Vervije – Belgija, Lima – Peru, Pleven – Bugarska.