U Veterniku postavljeni novi semafori

141

Završeni su radovi na postavljanju semafora na raskrsnici Novosadskog puta i Ulice Sonje Marinković u Veterniku, a od sutra, 20. avgusta 2020. godine, taj semafor će biti pušten u probni rad, odnosno na treptač, što je uobičajena procedura da bi se korisnici navikli na novopostavljenu signalizaciju. Kada istekne probni režim i ishoduje se upotrebna dozvola, semafor će biti pušten u redovan rad

Osnovna potreba za semaforizovanjem ove raskrsnice je omogućavanje bezbednog prelaska pešaka i biciklista preko veoma frekventnog državnog puta 4. reda broj 12.

Kako bi se što manje remetili tokovi vozila koja se kreću Novosadskim putem, predviđen je detektorski sistem rada novopostavljenog semafora. Detektorska najava vozila iz Ulice Sonje Marinković obavljaće se preko induktivne petlje, dok će pešaci pritiskom na taster omogućiti pojavu zelenog svetla i obezbediti siguran prelazak preko kolovoza.

Pored postavljanja saobraćajne signalizacije, na predmetnoj raskrsnici izvršeni su i građevinski radovi. Formirani su pešački i biciklistički prilazi kolovozu, kao i prelaz preko razdelnog ostrva.

Ukupna vrednost svih izvedenih radova na izgradnji saobraćajnih površina i semafora na predmetnoj lokaciji je 11,5 miliona dinara (sa PDV).