Objavljen prostorni plan za auto-put Beograd – Zrenjanin – Novi Sad

103

Do 4. septembra se na ranom javnom uvidu nalazi Prostorni plan područja posebne namene koridora auto-puta Beograd – Zrenjanin – Novi Sad.

Prostorni plan je moguće pogledati na zvaničnim internet stranicama ministarstva nadležnog za poslove prostornog planiranja i lokalnih samouprava koje su obuhvaćene prostornim planom. Uvid je omogućen i u zgradama skupština gradova Beograda, Pančeva, Zrenjanina i Novog Sada, kao i opština Opovo, Kovačica, i Žabalj.

Pravna i fizička lica mogu da dostave primedbe i sugestije na izloženi materijal u pisanoj formi lokalnim samoupravama i Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. To mogu da učine do 4. septembra.

U ovom dokumentu se navodi da auto-put Beograd (Ovča) – Zrenjanin – Novi Sad predstavlja krak primarne mreže puteva Srbije. On treba da ubrza i učini efikasnijim postojeće daljinske tokove na magistralnom pravcu od Beograda ka Zrenjaninu i Novom Sadu.

“U sistemu putne mreže Srbije ovaj putni pravac predstavlja osnovnu vezu na pravcu sever-jug. On povezuje Vojvodinu i Beograd, odnosno centralne i severne delove Srbije. Nastavak ovog državnog puta severno od Zrenjanina prema Novom Sadu predstavlja važnu vezu ka međunarodnom putu E-75”, navodi se u prostornom planu.

Približna dužina koridora auto-puta je 110 kilometara. Projekat podrazumeva izgradnju kompletnog profila auto-puta, između Novog Sada i Zrenjanina i beogradskog naselja Ovča. I to sa svim putnim objektima i denivelacionim ukrštanjima.

“Takođe, planirana je i rehabilitacija, modernizacija i dogradnja postojeće mreže državnih puteva prvog i drugog reda u zoni koridora. Auto-put mora da se izgradi tako da ispunjava sve savremene tehničke uslove, u skladu sa važećim propisima i standardima”, piše u ovom dokumentu.