Neuporedivo bolji standard pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije

167

FOTO: mod.gov.rs

Briga o standardu i kvalitetu života svojih pripadnika poslednjih godina jedan je od prioriteta Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i svako ko veže svoj život za vojsku ima razloga da veruje da će upravo te institucije brinuti o njemu i o njegovoj porodici. Standard pripadnika Vojske Srbije u znatnoj meri je poboljšan i zbog toga je moral njenih pripadnika na izuzetno visokom nivou.

Pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije do sada su tri puta povećane plate – u decembru 2017. godine za 10 procenata, a u januaru i novembru 2019. godine za po devet procenata. Uvećana su i novčana primanja svih vojnika, učenika i kadeta, lica na stručnom usavršavanju. Takođe, uvedeno je uvećanje osnovne plate za tri procenta za profesionalna vojna lica koja ostvare 95 i više bodova na proveri fizičke sposobnosti.

Uvećana je i trupna dnevnica na 1.100 dinara, a uveden je i dodatak u visini od 10 procenata osnovne plate za zaposlene u vojnozdravstvenim ustanovama, zbog sprovođenja mera i aktivnosti tokom epidemije virusa Kovid-19.

Znatno je poboljšano stambeno zbrinjavanje, imajući u vidu da je na inicijativu predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije od 2019. godine počela izgradnja i prodaja jeftinih stanova pripadnicima snaga bezbednosti u Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu, Kraljevu, Vranju, Sremskoj Mitrovici i Beogradu. U decembru 2019. godine stupio je na snagu novi Pravilnik o rešavanju stambenih potreba u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije s ciljem bolje raspodele stanova zaposlenim i penzionisanim pripadnicima u sistemu odbrane.

U okviru unapređenja standarda zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, kroz saradnju sa privrednim subjektima Republike Srbije, od 2017. godine potpisano je 75 ugovora i sporazuma o saradnji kako bi bili omogućeni popusti na cenu robe ili usluga i mogućnosti plaćanja na rate putem administrativne zabrane. Takođe, Ministarstvo odbrane ostvaruje saradnju sa privrednim subjektima u oblastima turizma i rehabilitacije kroz 30 potpisanih ugovora.

Posebnu oblast u okviru inicijative za poboljšanje statusa i standarda pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije predstavlja saradnja u oblasti obrazovanja. Sa visokim strukovnim školama potpisano je devet sporazuma o saradnji na osnovu kojih je za određen broj dece zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije omogućeno delimično ili potpuno oslobađanje plaćanja školarine.

Krajem avgusta 2019. godine obezbeđeno je osiguranje zaposlenih u Ministarstvu odbrane u Vojsci Srbije, svuda i na svakom mestu, neprekidno 24 časa dnevno, od posledica nesrećnog slučaja/nezgode i to u slučajevima smrti i trajnog gubitka opšte radne sposobnosti (invaliditet), u skladu sa ugovorenim uslovima. Uvedena je solidarna pomoć za rođenje deteta zaposlenom u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije u visini prosečne zarade, a utvrđena je i mogućnost dodele novčane čestitke detetu do 15 godina života za Novu godinu. Uvedene su i nenovčane nagrade za boravak u objektima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije za odmor i rekreaciju.

Izmene i dopune Zakona o Vojsci Srbije obezbedile su da profesionalni vojnik stekne pravo na starosnu penziju, data je mogućnost da se ugovor o radu na određeno vreme zaključuje na vremenski period do tri godine i da se može obnavljati, s tim da važnost poslednjeg ugovora ističe krajem godine u kojoj profesionalni vojnik, podoficir, odnosno oficir navršava 53 godine života. Takođe, data je i mogućnost da se ugovor o radu na određeno vreme licima na pojedinim formacijskim mestima ili određenih specijalnosti može obnavljati do ispunjenja uslova za odlazak u penziju propisanih zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje.

Povećana je starosna granica za prijem podoficira u profesionalnu vojnu službu, sa 35 na 40 godina i za prijem oficira u profesionalnu vojnu službu sa 40 na 45 godina.

Ženama – vojnim osiguranicima ili suprugama vojnih osiguranika starosna granica za biomedicinski potpomognuto oplođenje, odnosno veštačku oplodnju, pomerena je sa 40 na 44 godine života, a umesto dva pokušaja uvedena su četiri besplatna pokušaja na teret Fonda SOVO.

Svim profesionalnim vojnicima obezbeđena su tri kompleta uniforme i opreme i unapređen je vizuelni identitet uvođenjem novih elemenata uniforme i opreme. Deo jedinica Vojske Srbije opremljen je novim sredstvima borbene tehnike, motornim vozilima i pomoćnom opremom, što je značajno unapredilo kvalitet uslova rada u jedinicama.

Utvrđeni su i korektivni koeficijenti za pilote i letače tako da su izjednačene plate pilota i letača u Vojsci Srbije sa pilotima i letačima u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Pripadnicima Vojske Srbije poslednjih godina u potpunosti je rešeno stanje u službi, penzijsko i invalidsko osiguranje s benificiranim radnim stažom, nadoknade u slučaju smanjene radne sposobnosti, povoljniji uslovi za odlazak u penziju, socijalna i zdravstvena zaštita u samostalnom i potpuno zaokruženom sistemu vojnog zdravstva, školovanje i usavršavanje kroz rad i ostale povoljnosti.

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije nastaviće da vode brigu o svojim pripadnicima i da preduzimaju mere kako bi ljudima koji se svakoga dana radom i požrtvovanošću odužuju svojoj zemlji i svom narodu poboljšali standard i uslove života i rada.