Somborci biraju projekte od značaja za zajednicu

87
Foto: screenshot/ Grad Sombor

Somborci će i ove godine imati mogućnost da odluče na koje projekte od značaja za njihovu zajednicu će se utrošiti sredstva iz budžeta grada, a sve to kroz proces participativnog budžetiranja, objavljeno je na sajtu grada.

Zbog pandemije korona virusa, ove godine anketiranje građana biće organizovano na nešto drugačiji način u odnosu na prethodne godine, a glasanje će se vršiti krajem septembra, samo putem interneta.

Sombor participativno budžetiranje sprovodi u okviru reforme poreza na imovinu uz pomoć Ministarstva finansija, Ambasade Švajcarske i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, a uz tehničku podršku Stalne konferencije gradova i opština.

Participativno budžetiranje je način na koji građani direktno mogu da u učestvuju u procesu odlučivanja o trošenju sredstava grada.

Osim toga, mogu da učestvuju i u kreiranju lokalnih politika kroz javne rasprave koje se organizuju prilikom donošenja najvažnijih odluka.

Izvor: RTV