Somborci biraju projekte od značaja za zajednicu

66

Somborci će i ove godine imati mogućnost da odluče na koje projekte od značaja za njihovu zajednicu će se utrošiti sredstva iz budžeta grada,a sve to kroz proces participativnog budžetiranja, objavljeno je na sajtu grada.

Zbog pandemije korona virusa, ove godine anketiranje građana biće organizovano na nešto drugačiji način u odnosu na prethodne godine, a glasanje će se vršiti krajem septembra, samo putem interneta

foto:tanjug