Zapošljavanje pripadnika romske zajednice u Požarevcu, uručeno 20 ugovora

164

Zahvaljujući Gradu Požarevcu i projektu Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ uručeni su ugovori  preduzetnicima. Cilj ovog projekta je efikasno i održivo zapošljavanje Roma  i Romkinja, kao i ostalih socijalno ugroženih grupa stanovništva.

U okviru projekta „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ raspisana su dva javna poziva. Reč je o izboru i dodeli subvencija preduzetnicima mikro malih preduzeća, kao i javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencija za samozapošljavanje. Cilj ovog projekta je zapošljavanje Roma i drugih marginalizovanih grupa stanovništva. Dobijena sredstva koristiće se za finansiranje nabavke opreme i mašina za deset pravnih lica u pojedinačnim iznosima  do 5.000 evra, a sredstva za započinjanje poslovanja koristiće se za nabavku opreme za 10 fizičkih lica u pojedinačnim iznosima do 6.000 evra. Do kraja godine planirano je da 40 osoba dobije posao.

– Osećam da sam ovom prilikom počašćena i da ću biti svoj na svome, kako bih mogla i drugima da pomognem što se tiče zaposlenja. Izuzetna mi je čast ukazana, s obzirom da sam prošla kompletnu obuku, da sam dobila podršku što se tiče celog tima i nadam se da ću da opravdam njihova očekivanja i poverenja. Još jednom hvala svima na izuzetnoj, ljudskoj pomoći, rekla je preduzetnica Mlađana Milošević.

Grad Požarevac drugu godinu za redom dobio je sredstva da kroz aktivnosti karijernog savetovanja i preduzetništva podrži zapošljavanje za 40 i praksu za još 15 pojedinaca koji se suočavaju sa većim preprekama za ulazak na tržište rada, izjavila je Vesna Vidojević, viša projektna menadžerka projekta Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“.

Grad Požarevac je i 2017. godine, kada smo imali prvi javni poziv, došao sa dobrom idejom šta je potrebno da bi se podstaklo zapošljavanje i zapošljivost pre svega pripadnika romske nacionalne manjine, a onda u toku uspešne implementacije projekta videli smo da je to jedan ozbiljan tim. Postoji dobra saradnja sa gradom Požarevcem i zajedno sa Gradskom upravom Udruženje „Urbo“ sprovodi raznolike i vrlo inkluzivne programe. U programe su uključeni koliko Romi, toliko i Neromi iz kategorija teže zapošljivih grupa stanovništva.

Cilj zajedničkih aktivnosti Grada Požarevca i projekta Nemačke razvojne saradnje jeste stvaranje pozitivnog uticaja na lokalnu zajednicu i romsko preduzetništvo kroz zapošljavanje Roma i Romkinja, kao i osoba sa invaliditetom, mladih osoba iz ruralnih sredina, osoba izostavljenih sa tržišta rada i osoba iz socijalno ugroženih i ranjivih grupa.

– Grad Požarevac ozbiljno shvata inkluziju Roma i u tom smislu formiran je mobilni tim za inkluziju Roma. Imali smo takođe i dobru saradnju sa stalnom konferencijom gradova i opština, naravno, odličnu saradnju sa nemačkom organizacijom GIZ. Izdvajamo ozbiljna sredstva, kako kroz naš budžet, tako i kroz projekte direktno vezane za inkluziju Roma. Radimo i na lokalnom akcionom planu za inkluziju Roma sada već za period od 2021. do 2023. i sve sa jednim jedinim razlogom, zato što je stanovništvo, romska populacija, na prostoru Požarevca, a naročito Kostolca, izuzetno brojna, istakao je gradonačelnik Požarevca, Saša Pavlović.

Prošle godine Grad Požarevac i projekat Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ potpisali su ugovor o sprovođenju aktivnosti „Postizanje inkluzivnog društveno-ekonomskog razvoja kroz podsticanje romskog preduzetništva i zapošljavanja“. Partnerska organizacija na ovim aktivnostima je Udruženje Roma Braničevskog okruga iz Požarevca, koje ima višegodišnje iskustvo u implementiranju projekta koji se finansiraju sredstvima iz međunarodnih organizacija.