Regionalni centar za talente “Mihajlo Pupin” radi u skladu sa propisima

27

Regionalni centar za talente “Mihajlo Pupin” u Pančevu funkcioniše normalno, u skladu sa merama prevencije od korona virusa. Planirano je da se takmičenja regularno sprovedu u učionicama. Ukoliko to ne bude moguće, održaće se onlajn jer će, u saradnji sa Gradom Pančevom, opremiti jednu učionicu za tu namenu.