Naknada pogrebnih troškova 44.000 dinara od 01. januara

23

Izmenama Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju od 14. decembra 2019. godine visina pogrebnih troškova koji isplaćuje PIO Fond usklađuje se na isti način na koji se usklađuju penzije, kaže Saša Drčelić, pomoćnik direktora PIO Fonda, filijala Pančevo.

Zakonom je uvedena kategorija pravo na naknadu pogrebnih troškova korisnika penzije, starosne penzije, prevremene starosne penzije i porodične penzije, kaže Saša Drčelić, pomoćnik direktora PIO Fonda, filijala Pančevo. Pravo na naknadu ovih troškova ima lice koje je platilo sahranu.

Uz zahtev PIO Fondu za ostvarivanje ovog prava potrebno je priložiti još neka dokumenta. Prema rečima Saše Drčelić, pravo na naknadu pogrebnih troškova  ne zastareva.