JKP “Higijena” kupila 140 novih kontejnera

30

JKP „Higijena“  uz pomoć lokalne samouprave kupila je 140 novih kontejnera koji će zameniti stare i dotrajale. Zamena kontejnera u gradu je već počela , a Mišo Marković, v.d. direktora „Higijene“ naglašava da će oni u nastavku godine nabaviti još kontejnera kako bi grad bio što čistiji i uređeniji.

U naselju Mladost, kod Ambulante napravljeno je nedavno novo stajalište za kontejnere. Zbog pojedinih nesavesnih građana, stari kontejneri morali su da budu zamenjeni novim. U kontejnere se često baca šut koji je težak pa se oštećuju točkići, a baca se i vreo pepeo koji takođe oštećuje ove posude. Mišo Marković, v.d. direktora „Higijene“ kaže da  se godišnje ošteti više od  200 kontejnera.

Ni radnicima „Higijene“ nije lako kada moraju da nose pun kontejner kako bi ga ispraznili, kaže Dejan Vanevski, radnik ovog preduzeća.

U toku godine „Higijena“ će  uz pomoć Grada Pančeva kupiti još kontejnera,  jer je godišnje neophodno nabaviti novih 1000 kako bi se održao komunalni red, zaključuje Marković.