Sumnjive aktivnosti Zorana Vučkovića, Jeremićevog finansijera i savetnika u predsedničkoj kampanji

42

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije UKP-a, u saradnji sa BIA, po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal uhapsili su tri osobe koje su malverzacijama u vezi sa ugovaranjem kupovine vozila i radnih mašina oštetile Javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja “Resavica” za oko 40 miliona dinara. Jedan od uhapšenih je Zoran Vučković, član i finansijer Narodne stranke Vuka Jeremića.

Zoran Vučković (52) je kao odgovorno lice „Imperia kompani A3 plus“ DOO iz Beograda, preko preduzeća koje je u njegovom vlasništvu poslovao u koruptivnoj sprezi sa svim rukovodiocima JP PEU „Resavica“. Uhapsili su ga zajedno sa Markom Vukovićem, v.d. direktorom JP PEU „Resavica“ zbog izvlačenja sredstava iz tog preduzeća za usluge i ugovorne obaveze koje nisu realizovane, čime je Zoranu Vučkoviću pribavljena imovinska korist u iznosu od oko 58.000.000 dinara.

Napominjemo da je takva „saradnja“ Zorana Vučkovića sa rukovodiocima JP PEU „Resavica“ postojala i ranije.

Modalitet dodeljivanja poslova Zoranu Vučkoviću, podrazumevao je raspisivanje tendera od strane JP PEU „Resavica“ i njenih ćerki firmi „Rembas trans“, na čijem je čelu bio Boban Branković iz Despotovca (poznanik Zorana Vučkovića, koji je takođe uhapšen) i „Đula“ d.o.o., radi nabavke osnovnih sredstava za rad i pružanje usluga, za šta su firme Zorana Vučkovića, kao kompenzaciju preuzimale ugalj, uz precenjivanje vrednosti usluga i cene sredstava, i uz prioritetno preuzimanje većih količina uglja  po povlašćenim cenama (od čije prodaje je kasnije ostvarivao značajnu korist).

Nakon što je Stevan Dželatović  promenio menadžersku strukturu preduzeća da bespogovorno izvršava njegove naloge, intenzivirana je saradnja s firmama u vlasništvu Zorana Vučkovića (Stevan Dželatović i Zoran Vučković su kumovi) i to sa „Aleksandrija CO Expert“ d.o.o, „Meleargis“ d.o.o. (u fiktivnom vlasništvu supruge Zorana Vučkovića), „Eko-Bonus” d.o.o., kao i „Imperia Company A-3 plus“ d.o.o. 

Početkom 2017. godine, umesto Stevana Dželatovića, koji je uhapšen zbog korupcije, na mesto v. d. generalnog direktora JP PEU „Resavica“, postavljen je Marko Vuković, koji je nastavio „saradnju“ sa Zoranom Vučkovićem.

Zoran Vučković je bio direktor Demokratske stranke Srbije, onda je napustio tu poziciju i počeo je da vodi predsedničku kampanju Vuka Jeremića. Zoran Vučković je učestvovao i u finansiranju kampanje.

Dakle, Zoran Vučković je učestvovao u finansiranju predsedničke kampanje Jeremića sredstvima delom stečenim vršenjem kriminalne delatnosti.

Imajući u vidu da je Narodna stranka, početkom 2021. godine objavila „rat korupciji“, fokusirajući se na navodno „prelivanje novca iz budžeta u privatne džepove“, licemerno je upravo to što je Zoran Vučković uhapšen, pri čemu, i pored toga što je bilo opšte poznato da je Zoran Vučković učestvovao u malverzacijama, isto nije predstavljalo ometajući faktor da Zoran Vučković rukovodi predsedničkom kampanjom i da je finansira.

Dakle, pomenute informacije su bila javno dostupne i poznate Jeremiću u trenutku kada je Zoran Vučković trebalo da vodi kampanju i učestvuje u njenom finansiranju, ali tada borba protiv korupcije i „prelivanje novca iz budžeta u privatne džepove“ očigledno nije bila smetnja za navedeno.

Nadležnost: Tužilaštvo za organizovani kriminal u Beograd
Kvalifikacija krivičnog dela: – Zloupotreba službenog položaja iz člana 359. stav 3. u vezi stava 1. i – Pranje novca iz člana 245. stav 2. u vezi stava 1. 
Policijski službenci OBPK su u saradnji sa Tužilaštvom za organizovani kriminal u Beogradu i službenicima Bezbednosno informativne agencije dana 16.06.2021. godine lišili slobode sledeća lica:
1. Marko Vuković iz Ćuprije, VD generalnog direktora JP za PEU „Resavica“;2. Vladimir Perović iz Despotovca, direktor preduzeća „Rembas trans“ DOO;3. Zoran Vučković iz Beograda, faktički obavlja funkciju odgovornog lica u preduzeću „Imperia kompani A3 plus“ DOO sa sedištem u Beogradu.
Takodje, krivicna prijava ce biti podneta i protiv lica:
4. Boban Branković iz Despotovca, bivši direktor preduzeća „Rembas trans“ DOO 
Ukupna šteta: 39.519.699,04 dinara Protivpravna imovinska korist: 39.519.699,04 dinara korist „Imperia kompani A3 plus“ i osumnjičenom Vučković Zoranu
Zadržavanje: Zadržavanje za osumnjičene: Marko Vuković, Vladimir Perović, Zoran Vučković 
Kratak opis izvršenja krivičnog dela: 
Osumnjičeni su u vremenskom periodu od 04.05.2018. godine do 03.11.2020. godine, organizovali navodnu nabavku većeg broja autobusa i radnih mašina za potrebe preduzeća „Rembas trans“ DOO iz Resavice, od preduzeća „Imperia kompani A3 plus“ DOO iz Beograda, dok je JP za PEU „Resavica“ preduzeću „Imperia kompani A3 plus“ na ime depozita kao garancije za realizaciju navedenog posla isporučilo ugalj iz svog proiztvodnog asortimana, uplatilo novac i ustupilo potraživanja u ukupnom iznosu od 47.591.172,64 dinara, iako preduzeće „Imperia kompani A3 plus“ nije izvršilo ugovorenu isporuku vozila i radnih mašina, već je isporučilo samo jedan autobus, na koji način su oštetili JP za PEU „Resavica“ za ukupan iznos od 39.519.699,04 dinara i omogućili sticanje protiovpravne imovinske koristi preduzeću „Imperia kompani A3 plus“ Beograd u iznosu od 24.519.699,04 dinara, kao i sticanje protivpravne imovinske koristi vlasnici preduzeća „Imperia kompani A3 plus“ DOO Beograd, Aleksandri Vučković iz Beograda, u iznosu od 15.000.000 dinara, što ukupno iznosi 39.519.699,04 dinara. Policijski službenci će u narednom periodu nastaviti proveru poslovanja ovog javnog preduzeća zbog postojanja osnova sumnje da su u prethodnom periodu vršena koruptivna krivična dela.

FOTO TANJUG