Za opremanje groblja na Trandžamentu izdvojeno 95 miliona dinara

50

Članica Gradskog veća za budžet, finansije i investicije Adrijana Mesarović i član Gradskog veća za komunalne poslove Zdravko Jelušić obišli su radove na infrastrukurnom opremanju groblja na Trandžamentu u Petrovardinu.

Adrijana Mesarović članica Gradskog veća za budzet, finansije i investicije i Zdravko Jelušić član Gradskog veća za koumunlne poslove obišli su radove na izgradnji vodovodne mreže, fekalne i atmosferske kanalizacije kao saobraćajnih površina na groblju na Trandzamentu. Adrjana Mesarović je ovom prilikom rekla da je iz gradskog budzeta za ovu namenu izdvojeno 95 miliona dinara i preko 50 miliona dinara za rešavanje imovinsko – pravnog statusa parcela na kojima se proširuju kapaciteti groblja.

Kako navode zvaničnici, radovi teku nesmetanom dinamikom, a završetak radova u celosti se očekuje do kraja godine.

Zdravko Jelušić istakao je ovim povodom da se radovi na Trandžamentskom groblju odnose na proširenje već postojećeg groblja koje je u funkciji godinama.