Nenad Miletić bavi se izradom kavala i frula

54

Dugogodišnji stolar iz Starčeva, zbog sinovljeve ljubavi prema muzici, izradi nameštaja dodao je i muzičke instrumente. Tradicionalni srpski instrument kaval, od drveta jasena ili zove, pravi graditelj muzičkih instrumenata Nenad Miletić. Kako je kaval pastirski instrument,  logo“Pastir“ koji ih krasi je uradio čuveni slikar Miloš Šobajić.

Nenad Miletić, stolar iz Starčeva, zbog sinovljeve ljubavi prema muzici i kavalu, svoje dugogodišnje znanje i umeće je primenio i počeo da se bavi i izradom kavala i frula. Uz pomoć Aleksinog profesora muzike Miloša Nikolića, uspeli su da naprave standarni instrument koji do tada nije postojao, jer je svaki pastir pravio kaval kako je znao i umeo i nisu bili tonski ujednačeni.

Izrađuju i frule, ali i zaboravljene banatske gajde, sa ciljem i da naprave standardne instumente, jer se kaval i gajde nalaze na listi nematerijalnih kulturnih dobara Republike Srbije. Sve zvanične manifestacije su upriličene zvukom kavala, ali njegov zvuk krasi i mnoge popularne pesme i filmsku muziku. Značaj očuvanja naše tradicije prepoznao je i grad Pančevo.

Da bi na jednom kavalu počelo da se svira, potrebno je prvo da se odseče grana u određene 2 nedelje u godini. Nakon toga ide na sušenje i pripremu od 5 godina. Tada, prema rečima Nenada Miletića, počinje obrada, jer je teško opustiti drvo i napraviti dugačak duvački instrument, a da se ne iskrivi. Na kraju se završna obrada vrši ručno u saradnji sa muzičarem, koji traži svaki ton posebno.