Konkursi za osnovce i srednjoškolce u okviru projekta „Afirmacija multikulturalizma i tolerancija u Vojvodini”

32

Forum za edukaciju, saradnju, afirmaciju i podršku građanskom društvu Novi Sad (FESAP), u saradnji s Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje, raspisao je konkurs namenjen osnovcima i srednjoškolcima u okviru projekta „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini”.

Zainteresovani učenici osnovnih škola bi trebalo da do 15. oktobra pošalju fotografiju na temu „Istorijske znamenitosti u mom mestu“, a srednjoškolci do 22. oktobra video-rad na temu „Nacionalne manjine – nekad i sad“.

Oduvek je Vojvodina važila za prostor gde živi i radi više nacija. Na temeljima međunacionalne tolerancije generacijama se gradio suživot gotovo 27 nacija u pokrajini. Vrednosti na kojima i današnje generacije odrastaju, uče se u školi i kroz raznovrsne projekte.

To važi i za trenutne konkurse u okviru potprojekta „Multikulturalizam na klik“ namenjenog učenicima koji pohađaju škole u Vojvodini, objašnjava Jožef Kabok, predsednik komisije za izbor radova na konkursu “Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini”.

Prema projektu planirane su tri faze konkursa o međunacionalnoj toleranciji u Vojvodini. Trenutno je raspisan drugi po redu koji bi trebalo da bude završen do kraja meseca, a treći, i poslednji, biće ponuđen već u novembru sa novom temom, kaže Kabok.

Za konkurs za osnovce i srednjoškolce uslovi su isti kao i na prethodnom.

Osim zahvalnica za sve učesnike konkursa, osnovcima i srednjoškolcima obezbeđene su i nagrade.

Podsećamo da bi radove osnovci trebalo da pošalju do 15, a srednjoškolci do 22. oktobra. Sve informacije o konkursima zainteresovani mogu da dobiju u svojoj matičnoj školi, odnosno da nađu na internet stranici Foruma za edukaciju, saradnju, afirmaciju i podršku građanskom društvu Novi Sad – fesap.org.rs.