15. maj Međunarodni dan porodice – Stop nasilju!

28

Novinsko izdavačka ustanova Makedonski informativni i izdavački centar, drugu godinu za redom,obeležava 15. maj Međunarodni dan porodice.

Podsećamo da je Generalna skupština UN je 1993. godine u rezoluciji A/RES/47/237 odlučila da se 15. maj svake godine obeležava kao Međunarodni dan porodice. Ovaj dan pruža priliku za unapređenje svesti o pitanjima koja se odnose na porodice i za povećanje znanja o socijalnim, ekonomskim i demografskim procesima koji utiču na porodice. Dana 25. septembra 2015. godine, 193 države članice Ujedinjenih nacija jednoglasno su usvojile Ciljeve održivog razvoja, set od 17 ciljeva sa svrhom da eliminišu siromaštvo, diskriminaciju, zlostavljanje i preventabilne smrti, baveći se uništavanjem životne sredine i početkom „ere razvoja – za sve ljude i svuda“.

Novinsko izdavačka ustanova Makedonski informativni i izdavački centar kao svoj mali doprinos u na žalost aktuelnoj borbi protiv nasilja, za ovogodišnju temu Međunarodnog dana porodice kandiduje „Nenasilna komunikacija“ a ima za cilj podizanje svesti o važnosti održivih politika prilagođenih svakoj porodici.Nenasilna komunikacija podrazumeva da ne ocenjujemo postupke i iskaze drugih, već pre da se posvetimo onome što osećamo i da izložimo naše želje ili potrebe. Nenasilna komunikacija podrazumeva stav da smo i mi (kao i druga strana) odgovorni za svoje postupke

Na žalost nasilje je jedan od modernih megatrendova koji ugrožavaju naš svet i život i dobrobit porodica širom sveta. Iz tog razloga smatramo da je „Nenasilna komunikacija“ i urbanizacija društva povezana sa postizanjem nekoliko ciljeva održivog razvoja i ciljeva, kao što su: (Iskorenjivanje siromaštva) (Dobro zdravlje i blagostanje); (Učiniti gradove i ljudska naselja inkluzivnim, sigurnim, otpornim i održivim), (Smanjenje nejednakosti unutar i među zemljama). Svi gore navedeni ciljevi održivog razvoja zavise od toga koliko se dobro upravlja temama nenasilne komunikacije u korist porodica i poboljšanja blagostanja svih generacija koje žive u našoj državi Srbiji.

Novinsko izdavačka ustanova ,Makedonski informativni i izdavački centar u okviru svojih aktivnosti, ali i obeležavanja ovog za nas posebno značajnog datuma i dalje će poklanjati knjige i svoja izdanja, odnosno nagrađivati pojedince i ustanove, pozivamo građane da se obratena našu mejl adresu;niu.miic43@gmail.com , sa molbom za poklon knjigu i na kućnu adresu će SVAKO ko se obrati dobiti besplatno neko od naših izdanja.To će biti naš mali doprinos da uz pisanu reč obogatimo svoj dom i porodice jer porodica jeste bila i biće stub našeg društva.