Objavljen konkurs za upis studenata u 1. godinu studija za Nacionalnu bezbednost

23

Akademija za nacionalnu bezbednost objavila je konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2023/2024. godini za studijski program Nacionalna bezbednost.

Pravo učešća na konkursu imaju državljani Republike Srbije sa završenom srednjom stručnom spremom stečenom u školi četvorogodišnjeg trajanja.

Pored opštih uslova konkursa, svi kandidati moraju ispunjavati i zakonom utvrđene bezbednosne uslove, kao i uslove u pogledu zdravstvenih i psihofizičkih sposobnosti. Na konkurs se mogu prijaviti kandidati rođeni 2003. godine i mlađi, sa prijavom prebivališta na teritoriji Republike Srbije najmanje pet godina neprekidno od dana prijavljivanja na konkurs.

Prijave na konkurs kandidati će moći da podnesu lično svakog dana od 15. do 19. maja 2023. godine, u vremenu od 9.00 do 13.30 časova, u Palati „Srbija“ (istočni ulaz), Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd.