Mirović: Za 344 projekta u oblasti razvoja i afirmacije sporta 103,6 miliona dinara

42


Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je 344 ugovora i rešenja za projekte odobrene na tri konkursa Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, vredne ukupno 103,6 miliona dinara.

Na  konkursu za finansiranje posebnog programa kojim se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini, konkursu za finansiranje posebnog programa organizacije i učešća na međunarodnim manifestacijama od značaja za AP Vojvodinu kao  i konkursu za finansiranje posebnog programa afirmacije školskog i univerzitetskog sporta, Pokrajinska vlada izdvojila je blizu 104 miliona dinara.

Putem konkursa za finansiranje posebnog programa kojim se doprinosi razvoju sporta u  Vojvodini, Pokrajinska vlada podržala je, preko resornog sekretarijata, čak 257 projekata sportskih organizacija, saveza za školski sport jedinica lokalne samouprave i nadležnih teritorijalnih sportskih saveza, u ukupnoj vrednosti od 65,6 miliona dinara

Sredstva za konkurs za finansiranje posebnog programa organizacije i učešća na međunarodnim manifestacijama od značaja za  Vojvodinu, namenjen sportskim organizacijama, iznose 30 miliona dinara za realizaciju 48 projekata. U okviru afirmacije školskog i univerzitetskog sporta u Vojvodini, Pokrajinska vlada izdvoijila je i znatna sredtsva za opremu i rekvizite za osnovne škole.

Uručenju Ugovora za razvoj I afirmaciju sporta u Vojvodini, prisustvovao je i pokrajinski sekretar za sport i  omladinu Dane Basta.