U Skupštini Novog Sada: panel diskusija na temu praćenja sprovođenja novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

30

U plavoj sali Skupštine grada Novog Sada, u sredu 27., sa početkom u 10:30, održana je panel diskusija na temu praćenja sprovođenja novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kojoj su prisustvovali rukovaoci podataka o ličnosti, zainteresovani predstavnici organizacija civilnog društva i medija.

U panel diskusiji učestovali su Poverenik Milan Marinović i zamenica Poverenika Sanja Unković kao i predstavnici Službe Poverenika.

Cilj panel diskusije je bio razmatranje primene novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti  i sagledavanje mogućnosti za njegovu bolju primenu.

Tokom panel diskusije, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović predstavio je aktuelni trenutak u zaštiti podataka o ličnosti u Republici Srbiji.