U velikoj sali Skupštine Grada Novog Sad: obuka lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

35

U  velikoj sali Skupštine Grada Novog Sada u četvrtak, 28.3. sa početkom u 10 časova održava se obuka ovlašćenih lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja na temu “Slobodan pristup informacijama od javnog značaja zakonodavstvo i praksa”.

Obuku sprovode Rosana Lemut – Strle  predavač iz Slovenije, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović i pomoćnica generalnog sekretara – Sektor za žalbe i izvršenja u oblasti pristupa informacijama od javnog značaja Slavoljupka Pavlović. Ova obuka se održava uz podršku multi-donatorskog projekta „Podrška jačanju vladavine prava u Republici Srbiji“ (EU ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I ZA OSNOVNA PRAVA) finansiranog od strane EU i nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, i Austrijske razvojne saradnje, dok je za implementaciju ove projektne aktivnosti zadužena Austrijska razvojna agencija.

Cilj obuke je da se ovlašćena lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja pozvatih organa javne vlasti, upoznaju sa aktuelnim zakonskim rešenjima (u EU i Republici Srbiji ) i osposobe za pravilnu primenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Terenske obuke, koje se u sklopu projektne podrške realizuju u četiri odabrane  jedinica lokalne samouprave, posebno su značajne za podizanje kapaciteta  u primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja a takođe imaju  za cilj i podizanje svesti šire javnosti i informisanje građana u ovoj oblasti.