Otvorena telefonska linija psihološke pomoći

47

Dom zdravlja „ Novi Sad“ pokrenuo je, 27. marta, otvorenu telefonsku liniju psihološke pomoći za sve građane  kojima je potrebna ova vrsta podrške i pomoći. Linija 021- 4879- 021, dostupna je svakog radnog dana od 7 do 20 časova, za  sve građane koji žele da sa nekim porazgovaraju, požale se i potraže pomoć.

U cilju pružanja potrebne pomoći i podrške građanima, i zaštite   i očuvanja mentalnog zdravlja , Dom zdravlja “ Novi Sad” pokrenuo je, 27. marta otvorenu telefonsku liniju psihološke pomoći  za sve građane kojima je potrebna ova vrsta pomoći. Linija 021- 4879- 021, dostupna je svakog radnog dana od 7 do 20 časova, za  sve građane koji žele da sa nekim porazgovaraju, požale se i potraže pomoć, rekla je Maja Nalčić iz Psihološkog savetovališta.

 Pružanje ovog vida podrške ima za cilj procenu rizika od sprovodjenja suicida, kao i stanja akutne krize uzrokovane stresom, problemima u svakodnevnim odnosima sa ljudima, a sve iz anksionog  i depresivnog sektora.

Od  otvaranja telefonske linije , do danas, veliki broj  građana, potražio je pomoć psihološkog savetovališta Doma zdravlja Novi Sad, rekla je Nančić.

Onog trenutka kada se pojave  prepreke, i kada postanete svesni da postoji problem, u traganju za uzrocima i rešenjima, pomoći će vam stručnjaci Doma zdravlja “ Novi Sad”.

Telefonska linija za psihološku pomoć, Doma zdravlja “ Novi Sad”, otvorene je svakog radnog dana, od 7 do 20 časova. Broj telefona na koji građani mogu da se jave jeste 021- 4879- 021.