Nasijlje na internetu – kako deca mogu da se nose sa tim

91

U današnjem digitalnom dobu, sve više dece se suočava sa izazovima internet nasilja, što može imati ozbiljne posledice po njihovo zdravlje i dobrobit. Razgovarali smo sa psihologom Marijom Dostić kako bismo dobili uvid u kako deca mogu da se nose sa tim.

Prvi korak u rešavanju problema sa nasiljem na internetu je  otvorena komunikacija između dece i njihovih roditelja ili staratelja. „Deca moraju znati da mogu da se obrate odraslima za pomoć i podršku kada se suoče sa internet nasiljem“,navala je psiholoh Marija Dostić .

Marija Dostić ističe važnost podizanja svesti o internet nasilju u široj zajednici. Roditelji, nastavnici i društvo u celini treba da rade zajedno kako bi stvorili sigurno okruženje za decu na internetu.

U svetlu sve većeg prisustva digitalnih medija u životima dece, važno je da roditelji, staratelji i društvo u celini preduzmu korake kako bi zaštitili decu od potencijalnih opasnosti i pružili im podršku u suočavanju sa izazovima internet nasilja, zaključila je Dostić.