Taksisti polažu pismeni o poznavanju grada 12. aprila

43

Komisija za polaganje ispita o poznavanju propisa kojima se uređuje taksi-prevoz i oblasti o poznavanju Grada Novog Sada objavili su da će za kandidate koji su podneli zahtev do 18. marta, pismeni deo ispita biti održan 12. aprila 2024. godine u Kongresnom centru Novosadskog sajma u Hajduk Veljkovoj ulici br. 11, sa početkom u 12.00 časova.Prijem prijavljenih kandidata biće održan na službenom ulazu br. 2 zgrade Novosadskog sajma.