Godišnja skupština Srpske akademije nauka i umetnosti održana u Ogranku SANU u Novom Sadu

59


Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost Zoran Knežević prisustvovao je Godišnjoj skupštini  Srpske akademije nauka i umetnosti. On je ovo prilikom istakao značaj ove institucije, te da je ona glavni resurs razvoja društva.

Član Gradskog veća za kulturu Dalibor Rožić, prisustvovao je skupštini Srpske adamedije nauka i umetnosti. Ovom prilikom on je poručio da je Novi Sad epicentar umetničke i naučne misli.

Orgranak SANU u Novom Sadu,  jedan je od stubova akademije po brojnim aktivnostima koji promovišu i afirmišu Srpsku akademiji nauka i umetnosti u ovom delu zemlje poručio je predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti Zoran Knežević.

Stevan Pilipović, predsednik ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu, istakao je aktivnosti ove institucije tokom prethodne godine.

Srpska akademija nauka i umetnosti, nastavlja sa afirmacijom  akademika kao i svojim redovnim programskim aktivnostima, a Ogranak SANU u Novom Sadu  se trenutno nalazi u fazi izbora za nove dopisne, inostrane i redovne članove.