U amfiteatru Sportsko poslovnog centra „ Vojvodina“ – otvorena je druga međunarodna konferencija – Dani socijalne zaštite

39

U amfiteatru Sportsko poslovnog centra „ Vojvodina“, otvorena je,druga, medjunarodna konferencija – Dani socijalne zaštite-. Skup,posvećen unapredjenju socijalne zaštite, organizovali su Grad Novi Sad i Centar za socijalni rad grada.

Dvodnevna , medjunarodna konferencija- Dani socijalne zaštite- , otvorena je u svečanoj sali Sportsko poslovnog centra „ Vojvodina“. Centralna tema skupa koji se održava drugi put, je – Starateljska zaštita, usluge smeštaja i druge usluge u zajednici-.  Otvarajući stručnu konferenciju, gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić, poručio je da će Grad nastaviti da vodi odgovornu socijalnu politiku, u cilju zaštite gradjana. Pored ekonomskog osnaživanja gradjana, Grad Novi Sad će  raditi i  na unapredjenju socijalnih službi.

Vlada Republike Srbije , preko  ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, nastoji da osigura siguran i kvalitetan smeštaj za sve korisnike kojima je ova pomoć potrebna.

Centar za socijalni rad, veliki broj aktivnosti  obavlja, upravo, u oblasti starateljstva, i posebnu pažnju posvećuje osetljiivim grupama  što je i tema ovogodišnjeg stručnog skupa.

Veliku i reprezentativnu, dvodnevnu, medjunarodnu konferenciju- Dani socijalne zaštite-,u čijem radu, pored naših stručnjaka, učestvuju i brojni predstavnici zemalja iz regiona, organizovali su Grad Novi Sad i Centar za socijalni rad grada.