Održavanje zdravlja zuba u predškolskom uzrastu

09 Jul, 2024
Blog Image

Prva poseta stomatologu treba da bude u prvoj godini života, a zatim najmanje jedanput godišnje kada se određuje individualan rizik, sprovode preventivne mere. Kako to treba negovati u predškolskom uzrastu .

Prvi dolazak deteta u stomatološku ordinaciju ne treba da bude praćen bolom, izuzev u hitnim stanjima (kada dete dolazi sa bolom, otokom, povredama, krvarenjem). Od izuzetnog je značaja pripremiti dete za posetu stomatologu, u čemu važnu ulogu imaju roditelji, rekla je dr Jelena Rastov  -stomatolog  .

U prvoj poseti dete treba da se upozna sa novim, za njega nepoznatim okruženjem i sa lekarom na prijateljski, a ne zastrašujući način. Stomatolog će detetu pregledati zube i usnu duplju, i ustanoviti moguće rizike po zdravlje usta i zuba .